wp1f239b5d.png
wp1f239b5d.png

© 2015 fennos oy ab  PL 42  00421  HELSINKI  09-5303 8881  Email  info@fennos.fi

 

fennos oy ab
wp9c230580_0f.jpg
wp7bc51706.png
wp9ce04aa3.png
wp7bc51706.png
wp7bc51706.png
wp7934e147.png
ALOITUS
TURVALLISUUS
TIKKAAT
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp2dac01e3.png
AMMATTITIKKAAT JA TELINEET
wp5855142d.png
wpa36ed87e.png

SIIRRETTÄVIEN TIKKAIDEN TURVALLISUUS (Vna 205/2009)          info@fennos.fi

 

Tätä asetusta sovelletaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun

rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään

asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan

suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja

suunnitteluun.

Siirrettävien tikkaiden yleisin materiaali on nykyisin alumiini. Muita käytettyjä materiaaleja ovat

mm. sinkitty teräs, puu ja lujitemuovi, esim. jännitetyöhön. (SETI)

Erilaisia tikastyyppejä ovat mm. A-tikkaat (vapaasti seisovat askelmatikkaat),

porrastikkaat, niveltikkaat, teleskooppitikkaat ja nojatikkaat sekä jatko-, sarja- ja yhdistelmätikkaat.

Yleisimpiä lisälaitteita siirrettäville tikkaille ovat alatukipalkki, nojatuki, yläkoukut, jää/maapiikit,

yläpään pyörät, tolppatuki, säätöjalat, lisäturvakaiteet ja -askelma sekä erilliset leveät seisontatasot.

TIKKAIDEN KÄYTTÖTARKOITUS JA OIKEA VALINTA

Tikkaita voidaan käyttää sekä kulkemiseen että työskentelyyn.

Nojatikkaiden väärinkäyttö on kuitenkin yleisimpiä tapaturman aiheuttajia rakennustyömailla, joten

niiden käyttöä on rakennustyömailla rajoitettu. Nimenomaan nojatikkaita ei tulisi käyttää

työalustana, mutta niitä voidaan käyttää väliaikaisena kulkutienä, mm. nostoapuvälineiden

kiinnittämiseen ja irrottamiseen tai muuhun lyhytaikaiseen ja kertaluontoiseen työhön.

(Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205.)

A-tikkaita saa käyttää rakennustyömaalla työtelineiden sijaan vain, kun työtelineitä ei voida

kohtuudella edellyttää työn lyhytkestoisuudesta tai muusta vastaavasta seikasta johtuen. A-tikkaita

saa käyttää vain tavallisen huonekorkeuden tiloissa, painumattomalla, tasaisella ja liukumattomalla

alustalla. VNa 205/2009: Tasok. 1,0m-2,0m, vapaasti seisovien askelmatikkaiden seisontavakavuus

varmistetaan lisävarusteilla, esim. art 290351 SCANDO PRO tikkaan tukijaloilla

Jos tason kiinnitysrakenne on ammattimalleissa tarpeeksi vahva ja sivureidet esim. tuplakoteloituja,

ei sivurajoittajia tarvita. Sivurajoittajat voivat olla tikkaita käytettäessä tiellä ja aiheuttaa

vaaratilanteen.

Silloin kun tikkaita käytetään rakennustyömaalla, niiden tulee olla mitoitukseltaan, lujuudeltaan,

jäykkyydeltään, seisontavakavuudeltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään sopivia rakennustyömaan

työtehtäviin ja käyttöolosuhteisiin. Standardin EN-131 mukaiset siirrettävät alumiinitikkaat eivät

yksin rakenteensa mukaan enää riitä rakennustyömaille, vaan vaaditaan vahvempaa tikasrunkoa.

Kts.ed. (VNa 205/2009) Kaikki SCANDO- ammattitikkaat ja -tasot täyttävät Vna 205:ssa asetetut vaatimukset. Jännitetyöhön lujitemuovitikkaat.

 

wpcdfe94f3_0f.jpg     Tikkaan alatukipalkki UNIVERSAL  art. 290351

Työmaavarustus tikkaisiin ja työpukkeihin kunkin alan
vaatimusten  mukaan  lisätarvikkein.